Szállítók  Utópiac Letöltések

Termékek
KOMPETENCIÁK
A VÁLLALATRÓL
KARRIER
HÍREK
Unternehmen Unternehmensleitbild Kaco

Selen normák a KACO minimumkövetelmény eit fogalmazzák meg az emberi jogok, munkaügyi előírások, munkabiztonság, egészségvédelem és üzleti etika tekintetében. A KACO és a KACO minden munkavállalója elkötelezett ezen alapelvek mellett. A KACO beszállítóitól is elvárjuk, hogy ismerjék el ezen társadalmi normákat, és megfelelő alapelveket határozzanak meg saját vállalatuknál, valamint beszállítóikkal szemben.

1. Emberi jogok
A nemzetközileg elismert emberi jogokat tiszteletben tartjuk, és megköveteljük azok betartását.

2. Törvények betartása
A hatályos törvények, rendeletek, és ezekkel egyenértékű szabályozások betartása kötelező előírás.

3. Adatvédelem
Ugyanolyan lelkiismeretesen védjük és tiszteletben tartjuk munkavállalóink személyes adatait és magánéletét, mint vállalatunk és üzleti partnereink adatait. A KACO betartja az összes alkalmazandó jogszabályt minden olyan országban, ahol üzleti tevékenységet folytat.

4. Munkakörülmények, esélyegyenlőség és sokszínűség
A gyermekmunka minden formáját elutasítjuk. Minimumkövetelményként betartjuk a foglalkoztatás alsó korhatáráról és a gyermekmunka tilalmáról szóló 138. sz. ILO egyezmény előírásait. A kötelező- és kényszermunkát elutasítjuk. Akarata ellenére senkit nem foglalkoztatunk és nem kötelezünk munkára. Tilos a személyi igazolványt vagy a beutazási okmányokat visszatartani a munkavállalóktól. A Munkavállalók a munkaviszonyukat bármikor megszüntethetik a szerződésben foglaltakat, a kollektív megállapodásban foglaltakat, ill. a törvényi előírásokat figyelembe véve. A foglalkoztatás során be kell tartani az esélyegyenlőség elvét, és tartózkodni kell mindennemű diszkriminációtól. A munkavállalókat nemük, faji hovatartozásuk, fogyatékosságuk, etnikai és kulturális származásuk, vallásuk vagy világnézetük, életkoruk vagy szexuális orientációjuk miatt nem érheti hátrányos megkülönböztetés. Elutasítjuk a munkavállalókkal való elfogadhatatlan bánásmódot, mint például a pszichikai bántalmazást vagy a szexuális és személyes zaklatást. Elkötelezettek vagyunk a fogyatékkal élők munka világába történő integrálása iránt. A munkavállalóknak joguk van a tisztességes bérezéshez. Betartjuk a minimálbérekre vonatkozó hatályos előírásokat. A munkaidőnek és pihenőidőnek meg kell felelnie legalább az adott országban hatályos jogszabályoknak.

5. Munkabiztonság és egészségvédelem
A munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet legalább a mindenkor hatályos nemzeti előírások keretein belül garantáljuk. A cél az egészségvédelem folyamatos javítása, valamint a munkából eredő, munkával összefüggő vagy a munkavégzés során bekövetkező balesetek és egészségkárosodások megelőzése a munkahelyi környezetben előforduló veszélyek okainak lehető legnagyobb mértékben való csökkentése által.

6. Üvegházhatású gázok kibocsátása, energiahatékonyság és megújuló energia
A gyártás minden szakaszát a lehető legnagyobb mértékben környezetkímélővé és energetikailag optimalizálttá alakítjuk a környezetszennyezés és energiafogyasztásunk minimalizálása, valamint az összes alkalmazandó környezetvédelmi jogszabály betartása érdekében.

7. Vízminőség és vízfogyasztás
Célunk, hogy csökkentsük a frissvízfelhasználásunkat, és ennek megfelelően kezeljük a szennyvizet annak érdekében, hogy fenntartsuk a vízminőséget a vizekben és a talajvízben. Minden vízügyi törvényt betartunk.

8. Levegőminőség
Célunk a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése a levegőminőség javítása érdekében. Minden kibocsátásvédelmi törvényt betartunk.

9. Fenntartható erőforrás-gazdálkodás és hulladék-csökkentés
Feladatunk, hogy a természeti erőforrásokat a lehető legkíméletesebb és legkörültekintőbb módon használjuk fel termelési folyamatainkhoz, termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz. Ártalmatlanítjuk azokat a maradékanyagokat, amelyeket felelősségteljes módon nem tudunk elkerülni vagy hasznosítani, és a folyamatok optimalizálása révén megpróbáljuk folyamatosan csökkenteni az alapanyagok felhasználását.

10. A vegyi anyagok felelősségteljes kezelése
Felelősségteljesen használjuk a vegyi anyagokat, különösen a környezet és a munkavállalók védelme érdekében, és ártalmatlanítjuk azokat a vegyi maradékanyagokat, amelyeket felelősségteljes módon nem tudunk elkerülni vagy hasznosítani. Minden alkalmazandó törvényt betartunk.

11. Társadalmi felelősség
Megfelelő mértékben hozzájárulunk a szakképzéshez és a foglalkoztatáshoz. Támogatjuk munkavállalóink részvételét a közösség javát szolgáló intézményekben és egyesületekben.

12. Egyesülési szabadság
Tiszteletben tartjuk a munkavállalók azon jogát, hogy egyesületbe tömörüljenek, szakszervezetbe belépjenek, képviselőt nevezzenek ki és képviselővé válasszák meg őket.

13. Korrupció és vesztegetés tilalma
Tilos vesztegetési pénzeket és egyéb törvénytelen kifizetéseket felajánlani, nyújtani vagy elfogadni. Az üzleti partnerekkel és az állami intézményekkel való kapcsolattartás során mindkét oldalon szigorúan különválasztásra kerülnek a vállalat érdekei és a munkavállalók magánérdekei. A tevékenységek végzése és a döntések meghozatala tárgyhoz nem tartozó megfontolásoktól és személyes érdekektől mentesen történik.

14. Verseny- és kartelljog
Minden vezetőtől és munkavállalótól megköveteljük, hogy minden tekintetben tartsanak be minden verseny- és kartelljogi jogszabályt, mely a piac működését biztosítja, és ezáltal megakadályozza a tisztességtelen versenykorlátozásokat.

15. Jogsértések / panaszok kezelése
Ezen normák megsértését nem toleráljuk. Arra kérjük a KACO valamennyi munkavállalóját, hogy jelentse az esetleges jogsértéseket. A bejelentéseket bizalmasan meg lehet tenni az üzemi tanácsnál vagy az ügyvezető igazgatónál. A KACO nem tolerálja az ilyen jellegű bejelentést tevő személyek hátrányos megkülönböztetésének semmilyen formáját.

Aláírásunkkal igazoljuk az itt leírt minimumkövetelmények betartását.

Richard Ongherth

CEO

Yanfang Sun

CFO

Gernot-Alois Feiel

COO

Kirchardt, 01.02.2022

KACO GmbH + Co. KG Dichtungstechnik

Besucheranschrift:
Daimlerstraße 5
74912 Kirchardt / Germany
Tel.: +49 (0) 7266/9130-0
Fax: +49 (0) 7266/9130-1386

info@kaco.de

Lieferanschrift:
Industriestraße 19
74912 Kirchardt / Germany
Tel.: +49 (0) 7266/9130-0
Fax: +49 (0) 7266/9130-1386

Sie haben Fragen rund um den Vertrieb?
Dann schreiben Sie Ihr Anliegen einfach an folgende E-Mail-Adresse: sales@kaco.de 

Sie haben Fragen rund um den Einkauf?
Dann schreiben Sie Ihr Anliegen einfach an folgende E-Mail-Adresse: purchasing@kaco.de

KACO GmbH + Co. KG Dichtungstechnik

Látogatói cím:
Daimlerstraße 5
74912 Kirchardt / Germany
Tel.: +49 (0) 7266/9130-0
Fax: +49 (0) 7266/9130-1386

info@kaco.de

Szállítási cím:
Industriestraße 19
74912 Kirchardt / Germany
Tel.: +49 (0) 7266/9130-0
Fax: +49 (0) 7266/9130-1386

Kérdése van az értékesítéssel kapcsolatban?
Ezután egyszerűen írja meg kérését a következő e-mail címre: sales@kaco.de 

Kérdése van a vásárlással kapcsolatban?
Ezután egyszerűen írja meg kérését a következő e-mail címre: purchasing@kaco.de